تحویل اکسپرس بانتاکالا چیست ؟

بانتا کالا در استان کردستان و برخی از شهرهای استان های مجاور تحویل فوری سفارشات نموده است.
سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشت ۷۲ ساعت کاری تحویل خواهند شد :
کالای خریداری شده در انبار بانتا کالا موجود باشد.
در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار فروشنده به انبار بانتا کالا به زمان ارسال اضافه خواهد شد.